katarakt

Paylaş
katarakt

KATARAKT

Halk dilinde perde olarak bilinen katarakt gözbebeği ve irisin arkasında bulunan doğal merceğin bulanıklaşmasıdır


 


 


 

 

Bulanık görme,ışık hassasiyetii kamşmaçift görme, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma veya sararma, gözlük numaralarının sık değişmesi gibi yakınmalar ile hekime başvurulur.Yaşa bağlı oluşan katarakt en sık görülenidir.Bazen genetik olarak daha erken yaşlardakatarakta rastlanır.Şeker,gibi sistemik hastalıklar ,uzun süre kortizon kullanımı göz yaralanmaları diğer sebeplerdir.Bebekler kataraktlı doğabildikleri gibi yaşamın ilk yıllarında da katarakt oluşabilmektedir.


 

KİMLERE KATARAKT AMELİYATI YAPILIR?


 

Görme bozukluğu kişinin günlük yaşamını aksatacak kadar ilerlediğinde kataraktı ameliyatla kaçınılmazdır.Katarakt olgunlaşıp buzlu cam gibi opak hale gelmişse göz tansiyonunu yükseltme ıhtımaline karşılık acilen opere edilmelidir.

Katarakt ameliyatının gerekliliği için görme keskinliği tek kriter değildir. Kişinin görme seviyesi ile birlikte yaşı,mesleği,genel saglık durumu bu kararı vermede önemli rol oynarBir çok hasta, görme netliklerinin düşük olmasından şikayetçi olmayabilirler. Ya da görme netliği iyi olmasına rağmen değişik ışık koşullarında çok rahatsız olduklarını bildirirler

GÖZİÇİ MERCEKLERİ

Katarakt ameliyatlarında kullanılan bütün mercekler aynı özelliğe sahip değildir. Göz içine yerleştirilen yapay mercek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürür.

Katarakt ameliyatlarında kullanılan mercekleri üç gruba ayırabiliriz. 

Monofokal göz içi mercek dediğimiz tek odaklı mercekler ile hasta uzağı görür ancak yakını görmek için örneğin, kitap, gazete okumak için yakın gözlüğü takmak zorundadır.

Bifokal mercekleryakın ve uzak olmak üzere iki odaklıdırlar hasta hem yakını hem de uzağı gözlüksüz görür ancak orta mesafe dediğimiz yani 40 cm ile 2 metre arasında kalan mesafe net görülemez.

Trifokal göz içi mercekler akıllı lensler de dediğimiz mercekler üç odaklıdır ve ara mesafe sorununu çözen merceklerdir. Bu mercek takıldığında, hasta gözlüksüz olarak uzağı, yakını ve arayani orta mesafeyi (40 cm ile 2 metre arasındaki mesafe) iyi görebilir.