Excimer lazer ile göz tedavisi Nedir ?

Excimer lazer ile göz tedavisi miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan lazer uygulamalarının genel adıdır.
Paylaş
Excimer lazer ile göz tedavisi Nedir ?
Excimer lazer ile göz tedavisi (refraktif cerrahi)miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan lazer uygulamalarının genel adıdır.

Excimer lazer ile göz tedavisi (refraktif cerrahi) miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan lazer uygulamalarının genel adıdır. Excimer lazer tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılanlar: PRK-LASEK, LASIK, Intralase LASIK.,ILASIK,SMİLE olarak sıralayabiliriz.

Lazer Yöntemleri Nelerdir?

  • PRK-LASEK korneada yüzeyel tedavi sağlar. PRK ve LASEK tekniği ile kornea epiteli kaldırılır, altta kalan kısıma lazer uygulanır.
  • LASIK yönteminde bıçak(keratom) aracılığıya kornea dokusundan bir kapakçık kaldırılıp, kapakçığın altındaki dokuya excimer lazer ışınları uygulanır.
  • Intralase LASIK lazer de bıçağın (keratom)yerini lazer almıştır ile yapılan tedaviler ise diğerlerine kıyasla daha güvenlidir.
  • ILASIK;INTRALASE yöntemine kişiye özel lazer tedavi seçeneğinin eklendiği metodun adıdır.
  • Smile yonteminde ise korneada oluşturulan lentıkul tabakasının çıkarılması esasına dayanır. 
  • Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına yapılan muayene sonucunda hekim karar verir. Hasta ile bu aşamada yöntemlerin detayları, neden tercih edildikleri, avantajları dezavantajları, ameliyat sonrası sonuçlar etraflıca anlatılır. Pekçok hastanın işlem sonrası sıkıntısı bu aşamanın hızlıca geçilmesinden kaynaklanmaktadır.

Lazere Uygun Olmak Ne Demektir?

20 yaş üzerinde son iki yılda gözlük numarasında değişiklik oimamış, diyabet, romatoid artirit gibi sistemik hastalıkları bulunmayanlar, kornea haritaları eşliğinde yapılan detaylı göz muayenesinde herhangi bir engel olmaması durumunda lazer operasyonu ile gözlük veya kontakt lenslerden kurtulabilirler.

Lazerde Başarıyı Etkileyen Faktörler

Bunların başında doğru hasta seçimi gelmektedir burada hekimin tecrübesi büyük rol oynar, ikinci önemli faktör doğru hastaya doğru yöntemi uygulamak ve tabiki burada yüksek teknoloji cihazların rolu devreye girer.